ประสบการณ์กว่า 8 ปี
กว่า 8 ปีที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้จัดทำเว็บไซต์กว่า 700 เว็บไซต์ ทำให้ได้สั่งสมประสบการณ์อันมีค่าในการให้คำปรึกษากับลูกค้า และนำไปสู่การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และตอบทุกความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
มุ่งที่ความสำเร็จ
“มุ่งที่ความสำเร็จ ไม่ใช่สักแต่ทำให้เสร็จ” เป็นปรัชญาพื้นฐานของ CityVariety ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาเว็บไซต์และนำไปใช้งานให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การจำหน่ายสินค้า หรือความต้องการอื่น ๆ
ออกแบบอย่างละเมียดละไม
CityVariety เน้นการออกแบบเว็บไซต์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไป และเน้นความละเมียดละไมอันเป็นอีกปรัชญาหนึ่งในการทำงานของเรา นั่นคือ การเอาใจใส่ในทุกจุดที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ข้อความตัวอักษร สีที่ใช้ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด

Highlight

ผลงานเด่น

Portfolio

ส่วนหนึ่งจากผลงานกว่า 700 เว็บไซต์

We DESIGN for Your Success

8 YEARS 700 SITE 450 CLIENTS

What We Do

บริการของเรา

About CityVariety

เกี่ยวกับเรา

CityVariety ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2548 โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง
ชื่อ www.CityVariety.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์วาไรตี้ท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
จนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรอื่น ๆ ให้พัฒนาเว็บไซต์ และจากจุดนั้นได้เป็นจุดเริ่มต้น จวบจนถึงปัจจุบัน
ด้วยความทุ่มเทการทำงานอย่างไม่ลดละ จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากองค์กรราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการศึกษา และองค์กรเอกชน ให้พัฒนาเว็บไซต์รวมกว่า 700 เว็บไซต์
ในกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ที่หลากหลาย อาทิเช่น เว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์มัลติมีเดีย
ระบบสารสนเทศ เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า และอีกหลากหลาย อันเป็นการสร้างสมประสบการณ์
ที่ทำให้เรามั่นใจที่จะรับใช้องค์กรต่าง ๆ ให้ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตให้เกิดความสำเร็จสูงสุด

Client

ส่วนหนึ่งของลูกค้า

Contact Us

ติดต่อเรา

บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

94 ซอย 10 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  • SUBMIT